ติดต่อเรา

บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
388 เอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 35 ห้อง 3505 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

(66)0-2663-4337

(66)0-2663-4336

คุณศิริพงศ์ กิตติเสถียร

Country Manager

081-914-8505

siripongk@sumitomo-chem.com.sg