ปลวก

ปลวก

 

ปลวกมีมากกว่า 170 สายพันธุ์ หรือในบางครั้งถูกเรียกว่ามดขาว ปลวกเป็นสัตว์สังคมเหมือนมด ที่มีการสร้างและอาศัยอยู่ในรัง แบ่งวรรณะตามหน้าที่ คือ ปลวกงาน ปลวกทหาร และวรรณะสืบพันธุ์

 

ปลวกส่วนใหญ่จะไม่มีตา ยกเว้นวรรณะสืบพันธุ์ ปลวกนับว่าเป็นตัวทำลายล้างที่มาอย่างเงียบเชียบ เพราะเมื่อเราพบปลวกก็หมายความว่ามันได้เข้าทำลายมาก่อนแล้ว ปลวกจึงเป็นแมลงที่สร้างมูลค่าความเสียหายได้มากที่สุด

 

ลักษณะทั่วไป

 • สีขาวขุ่น
 • ช่วงเอวตรงและหนา ต่างจากมดที่เอวคอด
 • ปีกเท่ากันทั้งหมด
 • หนวดคล้ายลูกปัดต่อกันเป็นเส้นตรง มดหนวดหักศอก

 

พฤติกรรมปลวก

 • มีการเคลื่อนไหวอยู่ใต้ดินเพื่อหาแหล่งอาหาร
 • บริเวณที่มักพบทางเดินปลวก คือ รอยแตกของพื้น รอยต่อกำแพง ช่องว่างรอบท่อน้ำ
 • ปลวกสามารถสร้างทางเดินให้แตกแขนงออกจากรัง เพื่อสร้างพื้นที่ให้ครอบคลุมมากที่สุด

 

วงจรชีวิต

 • เวลาใกล้ค่ำหรือหลังฝนตก ปลวกที่พร้อมผสมพันธุ์จะออกจากรังเพื่อจับคู่และเตรียมสร้างรังใหม่
 • ปลวกราชินีมีขนาดตัวใหญ่ขึ้นพร้อมวางไข่
 • ปลวกนางพญาสามารถวางไข่ได้ถึง 2000 ฟองต่อวัน
 • ปลวกหนึ่งรังสามารถมีประชากรได้มากถึง 4 ล้านตัว
 • อาณาจักรปลวกอาจอยู่ได้ยาวนานถึง 50 ปี

 

สัญญาณเมื่อปลวกระบาด

 • พบแมลงเม่าบินบ้าน โดยเฉพาะบริเวณหลอดไฟหลังจากฝนตก
 • พบทางเดินปลวกจากพื้นดินเข้าสู่ตัวบ้าน
 • พบเศษปีกแมลงเม่าบริเวณประตูและหน้าต่าง
 • ผิวไม้บวม เมื่อเคาะเกิดเสียงกลวง
 • มีเสียงปลวกอันเกิดจากการกัดแทะและสัมผัสไม้

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ