มอบมุ้งกันยุง Olyset Net ให้แก่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามอบมุ้งกันยุง Olyset Net ให้แก่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ติดตั้งในหอพักผู้ป่วยที่พบปัญหายุงเข้ามารบกวนในพื้นที่ ช่วยให้ผู้ป่วยไม่เกิดความเสี่ยงจากโรคต่างๆอันเกิดจากยุง