มิราคุน เทคโนโลยีใหม่ในการกำจัดแมลง

มิราคุน เทคโนโลยีใหม่ในการกำจัดแมลง

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เบ็นท์ เจ๊ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ในการกำจัดแมลงคือ มิราคุน การฉีดพ่นรมควันแบบแห้งด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญภายในงานและทางออนไลน์จากต่างประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคนิคต่างๆให้แก่ MIRAKN Specialist ที่เข้าร่วมงาน