ยุงก้นปล่อง

ยุงก้นปล่อง

 

ยุงก้นปล่อง ออกหากินเวลากลางคืน ไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมใดๆหากมีลมแรง ยุงก้นปล่องถูกดึงดูดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และกลิ่น เป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย

 

 

ลักษณะทั่วไป

 • มีความยาว 3-4.5 มิลลิเมตร
 • เมื่อเกาะพัก ส่วนท้องจะพุ่งขึ้น ไม่ขนานกับพื้น
 • มีแถบสีดำสลับขาวบนปีก

 

พฤติกรรมยุงก้นปล่อง

 • อยู่ตามแหล่งน้ำสะอาด
 • ออกหากินเวลากลางคืน

 

วงจรชีวิต

 • หลังจากที่ดูดเลือดเต็มที่ ยุงก้นปล่องตัวเมียสามารถวางไข่ 50-200 ฟอง
 • ตัวเมียมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือน
 • ในสภาวะอบอุ่น ไข่ใช้เวลาเพียง 2 วันในการฟัก
 • อาศัยอยู่ในน้ำตลอดช่วงชีวิตจนถึงช่วงก่อนเป็นตัวเต็มวัย
 • หากสภาพอากาศร้อน การเจริญเติบโตจากไข่ไปเป็นตัวเต็มวัย ใช้เวลาเพียง 10-14 วัน

 

สัญญาณเมื่อยุงก้นปล่องระบาด

 • ได้ยินเสียงยุงบินใกล้ๆตัว
 • พบผื่นแดงขึ้นตามตัว
 • สัญญาณที่ชัดเจนคือถูกยุงกัดทำให้เกิดการอักเสบที่ผิวหนัง
 • พบลูกน้ำในแหล่งน้ำขัง

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ