สำรวจพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

จากการสำรวจพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกพบว่า พื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการป่วยสูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งตาข่ายป้องกันและกำจัดแมลง Olyset Pro โดยติดตั้งเป็นมุ้งประตูและหน้าต่าง ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม และโรงเรียนบ้านหนองเขียว ในช่วงเดือน สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่ออันเกิดจากยุงให้แก่นักเรียนในพื้นที่

ตชด หนองแขม

บ้านหนองเขียว