แมลงวันบ้าน

แมลงวันบ้าน

 

แมลงวันบ้านเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด เชื่อว่ามีต้นกำเนิดจากตะวันออกกลางในยุคซีโนโซอิกหรือยุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Age of mammals) มักวางไข่ในแหล่งกองสิ่งปฏิกูลหรือมูลสัตว์ เกิดการแพร่ระบาดไปได้อย่างรวดเร็ว

 

ลักษณะทั่วไป

  • ตัวเต็มวัยมีความยาว 5-8 มิลลิเมตร
  • ช่วงอกสีเทา มีแถบคาด 4 แถบ
  • ส่วนท้องมีสีเหลืองหรือเหลืองอ่อน
  • ตารวม ทำให้มองเห็นได้กว้างขึ้น
  • หนอนมีสีขาว ลักษณะเรียวยาว ไม่มีขา มีความยาวได้ถึง 12 มิลลิเมตร

 

 

วงจรชีวิต

  • แมลงวันวางไข่ครั้งละ 120 – 150 ฟอง ฟักเป็นตัวหนอนภายใน 8-72 ชั่วโมง
  • หนอนใช้เวลา 3-60 วันจึงเข้าสู่ระยะดักแด้
  • อยู่ในระยะดักแด้ 3-28 วันก็เจริญเป็นตัวเต็มวัย

 

แมลงวันบ้านเป็นสายพันธุ์ที่พบได้โดยทั่วไป เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ แมลงวันกินได้ทุกอย่างตั้งแต่อาหารจนไปถึงสิ่งปฏิกูลและมูลของสิ่งมีชีวิต หากไม่มีมาตรการดูแลเรื่องความสะอาด อาจทำให้เชื้อโรคที่เกิดจากแมลงวันแพร่ระบาดไปได้อย่างรวดเร็ว

โรคที่เกิดจากแมลงวัน ได้แก่ โรคกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบ โรคบิด โรคไข้ไทฟอยด์ อหิวาตกโรคและวัณโรค

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ