แมลงสาบเฟอร์นิเจอร์

แมลงสาบเฟอร์นิเจอร์

แมลงสาบเฟอร์นิเจอร์ เป็นแมลงสาบขนาดเล็กอีกชนิดหนึ่ง สามารถบินได้ ไม่ต้องการความชื้นมาก อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

 

ลักษณะทั่วไป

 • ตัวเต็มวัยมีความยาว 10-14 มิลลิเมตร
 • มีแถบสีน้ำตาลอ่อนบริเวณส่วนท้อง

 

พฤติกรรมแมลงสาบเฟอร์นิเจอร์

 • ไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในแหล่งความชื้นสูงเหมือนกับแมลงสาบเยอรมัน
 • พบได้ตามเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ผนังหรือเพดาน
 • ไม่ค่อยพบในห้องครัวหรือห้องน้ำเหมือนแมลงสาบเยอรมัน แต่อาจพบตามมอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ไม่ค่อยพบในช่วงกลางวัน ตัวเต็มวัยตัวผู้อาจบินได้

 

วงจรชีวิต

 • ตัวเมียสร้างแคปซูลไข่ได้มากถึง 13 แคปซูล แต่ละแคปซูลมีแมลงสาบประมาณ 16 ตัว
 • ตัวอ่อนใช้เวลาประมาณ 55 วันถึงจะกลายเป็นตัวเต็มวัย
 • ในสภาพอุณหภูมิที่เหมาะสม (30°C) ตัวเต็มวัยมีอายุได้ 90-115 วัน

 

สัญญาณบ่งบอกการระบาด

 • พบมูลแมลงสาบ
 • พบซากแคปซูลไข่
 • กลิ่นแมลงสาบ
 • พบซากแมลงสาบ

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ