ผลิตภัณฑ์

ซูมิไธออน 20ซีเอส

รายละเอียด

เทคโนโลยีเอ็นแคปซูลเลท สูตรน้ำชนิดเข้มข้น
ด้วยเทคโนโลยีไมโครเอ็นแคปซูลเลทเพื่อคงประสิทธิภาพของสารกำจัดแมลงให้มีคงอยู่บนพื้นผิวนานยิ่ง เปรียบเสริมเก็บสารออกฤทธิ์ไว้ในแคปซูล หากยังไม่มีแมลงมาสัมผัส แคปซูลนั้นก็จะยังไม่ทำงานและคงประสิทธิภาพต่อไป

 

  • ผ่านการรับรองจาก HACCP

 

คุณสมบัติพิเศษ

  • เทคโนโลยีเอ็นแคปซูลเลท สูตรน้ำชนิดเข้มข้น
  • ให้การป้องกันและกำจัดยาวนานขึ้น รวมถึงใช้กับแมลงที่มีความต้านทานต่อสารไพรีทรอยด์ได้ดี
  • ความเป็นพิษต่ำ
  • กลิ่นอ่อน
แมลงเป้าหมาย

อ่านฉลากก่อนใช้งาน

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กปศ. 02 04 61 0125