ผลิตภัณฑ์

เพสกาด สเปซ

รายละเอียด

ใช้ฉีดพ่นแบบอเนกประสงค์ด้วยสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง
เพสกาด สเปซ เป็นสารเคมีกำจัดแมลงที่มีความเข้มข้นและคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน เพื่อการใช้งานทางด้านสาธารณสุข

 

คุณสมบัติพิเศษ

  • มีความคุ้มค่าเมื่อใช้ในงานด้านสาธารณสุข
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • กำจัดได้ทั้งแมลงคลานและแมลงบิน

 

การใช้งาน

ไม่ว่าจะใช้ในพื้นที่ภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร เพสกาด สเปซ ยังคงรักษาประสิทธิภาพได้อย่างดีเยี่ยม เจือจางได้ในน้ำและน้ำมัน เหมาะสำหรับฉีดพ่นในอากาศหรือพื้นผิว เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงคลานและแมลงบิน

แมลงเป้าหมาย

อ่านฉลากก่อนใช้งาน

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กปศ. 02 04 53 0047