ผลิตภัณฑ์

เพสกาด อัลฟา 5เอฟแอล

รายละเอียด

สารเคมีฉีดพ่นพื้นผิวชนิดเข้มข้น
เพสกาด อัลฟา 5เอฟแอลมีประสิทธิภาพสำหรับกำจัดแมลงคลาน ด้วยฤทธิ์ของเอสเฟนวาลีเรต ที่เป็นสารไพรีทรอยด์ ลักษณะสีขาวขุ่น มีความเข้มข้นสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เหมาะสำหรับเจือจางด้วยน้ำ มีฤทธิ์ตกค้างต่อแมลง ไม่ทำลายพื้นผิวและไม่มีกลิ่น

 

  •  ผ่านการรับรองจาก HACCP

 

คุณสมบัติพิเศษ

  • สูตรน้ำเข้มข้นสูง
  • ใช้ได้ในทางสาธารณสุข
  • เจือจางด้วยน้ำเพื่อฉีดพ่น
  • มีฤทธิ์ตกค้างต่อแมลง
  • ไม่มีกลิ่นและไม่ทำลายพื้นผิว

 

การใช้งาน
ใช้เพื่อป้องกันแมลงคลานได้ในระยะยาว ใช้ฉีดพ่นในบริเวณที่พบแมลงหรือแหล่งหลบซ่อนของแมลง

แมลงเป้าหมาย

อ่านฉลากก่อนใช้งาน

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กปศ. 02 04 61 0124