ผลิตภัณฑ์

เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี

รายละเอียด

สารเคมีกำจัดปลวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี เป็นสารเคมีสูตรน้ำที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการใช้งานน้อยกว่าสูตรน้ำมันทั่วไป มีกลิ่นอ่อน สามารถจับยึดกับอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินได้เป็นอย่างดี ทำให้ป้องกันปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการป้องกันนั้น หากผสมที่อัตราส่วน 1:200 (เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี : น้ำ) จะมีประสิทธิภาพป้องกันได้ยาวนานถึง 3 ปี

 

คุณสมบัติพิเศษ

  • เป็นสารเคมีชนิดไม่ขับไล่
  • ผสมที่อัตราส่วน 1 : 200 มีประสิทธิภาพป้องกันได้ถึง 3 ปี
  • สูตรน้ำที่มีความเข้มข้นสูง มีกลิ่นอ่อน
  • ยึดเกาะกับเม็ดดินอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นกำแพงป้องกันปลวกเข้าทำลายได้อย่างดี
  • ได้รับการรับรองจาก National Environmental Agency (NEA) ของสิงคโปร์ ว่าสามารถใช้ในบริเวณที่กักเก็บน้ำได้

 

คำแนะนำในการใช้

ใช้ได้ทั้งก่อนการปลูกสร้างและสำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในอัตราส่วนที่แนะนำตามฉลาก