ผลิตภัณฑ์

โอลิเซ็ท เน็ท

รายละเอียด

โอลิเซ็ท เน็ท ถูกใช้เพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย โดยป้องกันประชากรได้มากถึง 800 ล้านคน
ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก WHO ว่าเป็นตาข่ายที่มีความทนทานสูง ผลิตจากเส้นใยโพลีเอธีลีนที่มีเทคโนโลยีควบคุมการปล่อยสารกำจัดแมลงเพื่อการขับไล่และกำจัดได้ยาวนานถึง 5 ปี

 

สารเพอร์เมทรินในเส้นใย ซึ่งเป็นสารกำจัดแมลงประเภทไพรีทรอยด์ ถูกนำมาใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงมาหลายทศวรรษ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและผิวหนัง เช่น แชมพูสำหรับกำจัดเหา ซึ่งมีความปลอดภัยในระดับเดียวกันกับ โอลิเซ็ท เน็ท จึงไม่มีความเป็นอันตรายต่อมนุษย์เมื่อใช้งาน และด้วยเส้นใยโพลีเอธีลีน ตัวตาข่ายจึงมีความเหนียวทนทาน ไม่ขาดง่าย

 

คุณสมบัติพิเศษ

  • ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก
  • สารกำจัดแมลงถูกผสมอยู่ภายในเส้นใย
  • เทคโนโลยีควบคุมการปลดปล่อยสารกำจัดแมลง
  • ประสิทธิภาพป้องกันได้ยาวนาน สารกำจัดแมลงออกฤทธิ์ต่อเนื่องนานหลายปี
  • เส้นใยมีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย เมื่อเทียบกับตาข่ายกันยุงทั่วไป
  • ล้างทำความสะอาดได้
  • ไม่มีกลิ่น
  • องค์การอนามัยโลกรับรองว่ามีประสิทธิภาพสูงในป้องกันโรคไข้มาลาเรียจากพื้นที่ระบาดทั่วโลก

แมลงเป้าหมาย

อ่านฉลากก่อนใช้งาน