ผลิตภัณฑ์

ซูมิลาฟ 0.5จี

รายละเอียด

ซูมิลาฟ 0.5จี ป็นสารควบคุมลูกน้ำยุงและหนอนแมลงวัน ที่คิดค้นโดย ซูมิโตโม เคมีคอล เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย ลักษณะเป็นเม็ด ใช้ได้กับแหล่งน้ำ มีความปลอดภัยสูง ซูมิลาฟ 0.5จี ประกอบด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโต ไพริพรอกซิเฟน เป็นสารที่มีฤทธิ์สูงและคงประสิทธิภาพยาวนานแม้ใช้ในปริมาณน้อย

 

ซูมิลาฟ 0.5จี มีความเป็นพิษต่ำต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นกและปลา อีกทั้งยังสามารถใช้ได้ในแหล่งน้ำดื่ม การนำไปใช้กับแหล่งเพาะพันธุ์ยุงจะช่วยลดประชากรยุงได้อย่างเห็นผล และลดอัตราการเข้ากัดได้อย่างมาก ประสิทธิภาพนี้ยังรวมไปถึงการกำจัดตัวหนอนแมลงวันได้อีกด้วย

 

คุณสมบัติพิเศษ

  • กำจัดลูกน้ำยุงและหนอนแมลงวันก่อนที่จะพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย
  • การทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ (ควบคุมการเจริญเติมโตของแมลงในระยะตัวอ่อน)
  • ประสิทธิภาพสูงแม้ใช้ในปริมาณน้อย
  • มีผลควบคุมได้ยาวนานถึง 6 เดือน
  • มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
  • รับรองโดยองค์การอนามัยโลก
  • ใช้ได้กับลูกน้ำยุงทุกสายพันธุ์
  • ใช้ได้ผลกับตัวอ่อนแมลงที่มีความต้านทานต่อสารกำจัดแมลงชนิดอื่น
  • ใช้ได้กับตัวหนอนแมลงวันในแหล่งเพาะพันธุ์
แมลงเป้าหมาย

อ่านฉลากก่อนใช้ยา