ผลิตภัณฑ์

เอ็กซ์เทอม

หมวดหมู่:
รายละเอียด

ระบบเหยื่อกำจัดปลวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอ็กซ์เทอมคือระบบเหยื่อกำจัดปลวกที่มีทั้งระบบบนดินและระบบใต้ดิน จึงเป็นวิธีการที่คลอบคลุมได้อย่างทั่วถึงในการกำจัดปลวก เมื่อพบปลวกจะมีการติดตั้งระบบเหยื่อล่อเพื่อให้ปลวกงานนำเหยื่อนี้กลับไปส่งต่อให้ปลวกตัวอื่นๆภายในรัง และสามารถกำจัดปลวกให้ตายยกรังได้

 

คุณสมบัติพิเศษ

  • ครอบคลุมทั้งระบบบนดินและระบบใต้ดิน
  • ไม่ต้องเจาะทำลายพื้นที่ติดตั้งให้เสียหายเพิ่มเติม
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • กำจัดปลวกแบบยกรัง

 

การทำงานของระบบเหยื่อกำจัดปลวกบนดิน
สำหรับปลวกใต้ดินที่พบในบ้านและอาคาร เราจะติดตั้ง XtermTM AG (ระบบเหยื่อกำจัดปลวกบนดิน) เพื่อล่อปลวกเข้ามากินเหยื่อ หลังจากนั้นปลวกจะนำเหยื่อที่ได้รับกลับไปแบ่งปันสู่ปลวกตัวอื่นๆภายในรัง และปลวกทั้งรังก็จะถูกกำจัดได้อย่างง่ายดาย

 

การทำงานของระบบเหยื่อกำจัดปลวกใต้ดิน
ปลวกที่อยู่ใต้ดินจะถูกดักจับด้วย XtermTM IG (ระบบเหยื่อกำจัดปลวกใต้ดิน) และกลับไปที่รังพร้อมแบ่งปันเหยื่อสู่ปลวกตัวอื่นๆ ในไม่ช้าก็จะสามารถกำจัดปลวกให้ตายยกรังได้